• Kreditimi Rural i Kosovës

    Analist/e Kreditor/e, Zyrtar/e për Kredi të Këqija dhe Kolektim, Zyrtar/e për Kontrolle Interne (junior)


    • 11 Dhjetor, 2023
  • Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Prishtinës

    Zyrtar/e të Administratës


    • 19 Dhjetor, 2023