Perfect Service është në kërkim të kandidatëve për të mbushur disa pozita në ekipin tonë. Ju ftojmë të aplikoni nëse jeni të interesuar dhe keni aftësitë dhe përvojën e nevojshme për pozitat e mëposhtme:

  • Administrator/e (Prizren)
  • Monter për Klima (8) – Prizren, Prishtine
  • Praktikant (8)  – Prizren, Prishtine

Administrator/e:

Detyrat kryesore:

  • Menaxhimi i dokumentacionit dhe regjistrimeve të nevojshme
  • Organizimi dhe përditësimi i informacionit në sistem
  • Koordinimi i aktiviteteve administrative në zyrë

Monter/e për Klima (8 pozita):

Detyrat kryesore:

  • Montimi i sistemeve të klimatizimit në ambiente të ndryshme
  • Kontrolli dhe mirëmbajtja e sistemeve ekzistuese
  • Identifikimi dhe zgjidhja e problematikave teknike

Praktikant/e (8 pozita):

Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e telefonit:
+38344166141

Tagged as: Administatore, Administrate, Administrator, klima, monter, montim, Perfect Service, Praktikant, Praktike, prishtine, Prizren