DHL EXPRESS KOSOVA po kerkon nje Agjent Doganor te motivuar dhe te afte per t’iu bashkuar ekipit tone. Kandidati i suksesshem do te jete pergjegjes per detyrat kryesore te meposhtme:

  • Ndertimi i marredhenieve me klientet dhe negocimi i marreveshjeve
  • Koordinimin dhe ekzekutimin e detyrave te punes, deklaratave dhe proces verbaleve per klientet perpara autoriteteve doganore.
  • Punon ne perputhje te plote me legjislacionin dhe rregulloret perkatese duke qendruar te perditesuar per ndryshimet ne ligjet doganore.
  • Raporton ne baza mujore tek menaxheri operacional

Kerkesat:

  •  Pervoje e deshmuar ne operacionet doganore dhe menaxhimin e klienteve.
  •  Njohuri te thella te legjislacionit dhe procedurave doganore.
  •  Aftesi te forta negociuese dhe komunikuese.

Si te aplikoni:

Kandidatet e interesuar ftohen te dorezojne CV-ne dhe letren motivuese ne [email protected].

Ju lutemi perfshini “Aplikim per Agjent doganor” ne rreshtin e subjektit.

Afati i Aplikimit: 28.02.2024

Tagged as: Agjent, Agjent Doganor, DHL Express Kosova, Dogane, Doganim, Komunikim, Ligje Doganore, Menaxhim i Klienteve, prishtine, Procedura Doganore