Rent a Car MARA shpallë konkurs për:

 • 2x Agjent/e të zyres
 • 2x Pranues të veturave

Detyrat:

 • Marrja me kërkesat e klientëve rreth rezervimeve dhe cmimeve të veturave.
 • Shpjegimi rreth disponueshmërisë së veturave së bashku dhe kostos së rentes.
 • Plotësimi I dokumenteve të nevojshme dhe pranimi I pagesës së klientit.
 • Kontrollimi I rezervimeve në baza ditore dhe përgaditja e veturave për ato rezervime.

Kushtet për aplikim:

 • Përvojë pune së paku 1 vitë me klientë (e preferueshme)
 • Njohja e gjuhës Angleze (e preferueshme)
 • Aftësi për punë ekipore dhe aftësi të mira komunikimi.
 • Të jeni të gatshem të punoni me orar fleksibil.
 • Patent shoferi (B) (për pranues të veturave e domosdoshme).
Më shumë rreth kompanisë:http://www.rentmara.com/

Tagged as: Agjent, Agjent i Zyres, Agjente e Zyres, Komunikim, Patente shofer, Pranues i Veturave, prishtine, Rent a Car Mara, retail, Rezervime, shitje, Zyre