KONKURS PUNE PËR 5X AGJENT TË SHITJES! 
BOND Investment po kërkon individë të përkushtuar për t’iu bashkuar ekipit tonë dhe për të luajtur një rol kyç në formësimin e së ardhmes së pasurive të patundshme!
Detyrat dhe përgjegjësitë:
  • Komunikimi në mënyrë efektive me klientët, duke kuptuar nevojat specifike teknike, buxhetin dhe kufizimet e gjeografike.
  • Të këshillojë blerësit dhe shitësit për strategjitë efektive të çmimeve në përputhje me qëllimet e investimit të BOND.
  • Të raportojë progresin e shitjeve në përputhje me objektivat e BOND.
  • Negocimi dhe përgatitja e dokumentacionit për shitjen ose dhënien me qira të pronave.
  • Punë në terren për të siguruar oferta për prona të ndryshme për shitje ose qira (shtëpi, banesa apo objekte afariste).
Aplikimi:
Dërgoni CV-në tuaj përmes butonit “Apliko Këtu” ose në [email protected]
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kenë mundësinë për një intervistë në zyrat e BOND, ku edhe do të ofrohen informata më të detajuara për vendin e punës.
 
 

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Agjent, Agjent i shitjes, Bond Investment, Komunikim, prishtine, Real estate, retail, shitje