[email protected]

Tagged as: Anëtar të Bordit të Drejtorëve, Menaxhment, Ngrohtorja e qytetit, prishtine, Termokos