Kompania Gate Group L.L.C. shpallë konkurs për 1 pozite

Pozita:                 Arkitekt/e

Vendi i punës:    Gate Residence Veternik, Prishtine

Kohëzgjatja:       E pakufizuarKualifikimet themelore:

Edukimi:              I/E diplomuar, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës / Drejtimi i Arkitekturës

Përvoja:               Së paku 2 vite përvojë profesionale

Kualifikimet Minimale:

Kandidati duhet të posedojë njohuri profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyeshme hulumtuese, analitike dhe organizative.

Duhet të ketë përvojë paraprake në mbikqyrje dhe ndërtim së paku 2 vite.

Po ashtu, kandidati duhet të demonstrojë qasje pragmatike në gjetjen e zgjidhjeve adekuate me burime të kufizuara,si dhe:

 • Aftësi të zhvilluara komunikimi;
 • Shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • Aftësi për të identifikuar prioritete;
 • Aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë efikase;
 • Aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur;
 • Të ketë paraqitje profesionale;
 • Përvojë të gjerë me ArchiCad, AutoCAD dhe Microsoft Office;
 • Aftësi për vërejtjen e detajeve në projekt;
 • Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave;
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve;

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Realizon aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e kontraktorëve konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Bën planifkimin dhe realizimin e projektit dhe punëve sipas planit dinamik;
 • Informon udhëheqësin e projektit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve ditore, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranimin dhe implementimin e detyrave nga udhëheqësi I projektit dhe implementimin e tyre në vend-punim;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Eksploron mundësi të reja për avancim të cilat i shtojnë vlerë kompanisë;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga Drejtori ose udhëheqësi i drejtpërdrejt;
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë;

Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe letër referencat në e-mail adresen;

[email protected]

Gate Group L.L.C

VETERNIK – PRISHTINE

+383 48 301010

Tagged as: ArchiCAD, Arkitekt, Arkitekte, Arkitekture, AudoCad, Gate Residence, Komunikim, MS Office, Ndertimtari, prishtine