Idearch SH.P.K, është një kompani inovative që zhvillon projekte të dritarve dhe fasadave. Për shkak të rritjes së kompanisë sonë, ne jemi në kërkim të punëtorëve si:

Arkitekt/e dhe Inxhinier/e i/e Ndërtimtarisë

Arsimimi i kërkuar:

 • Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi, apo ekuivalente me ato në drejtimet: Arkitekturë apo Ndërtimtari
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punëve të ndryshme
 • Aftësi në vendimarrje dhe punë ekipore
 • Njohje të mirë të CAD (përparësi AutoCAD) dhe njohuri të mira të MS-Office
 • Përveç gjuhës shqipe, kërkohet njohja e gjuhës gjermane C1 
 • Të jeni në gjendje që ti kuptoni shpejt proceset e ndryshme ekzistuese dhe të keni motivim për ti përmirësuar dhe avancuar njohuritë nëse nevojiten në punë
 • Të jeni në gjendje të caktoni prioritetet e juaja në mënyrë që të arrihen qëllimet e caktuara shpejt dhe saktë në punë
 • Të jeni fleksibil dhe të keni stabilitet në punë
 • Të jeni mes 21 dhe 35 vjeç

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Dizajni i dritareve dhe elementeve të fasadave
 • Përcaktimi i lidhjeve mes dizajnit të brendshëm dhe fasadës (duhet të integrohen kërkesat e fizikës së ndërtesës dhe kërkesat estetike)
 • Hyrja e porosive në programin e prodhimit
 • Detyra tjera të përcaktuara nga menaxheri

Ne ju ofrojmë:

 • Mundësinë që të punoni në një kompani të re, me kulturë familjare
 • Të punoni për një kompani zvicrrane, në të cilën ju presin projekte interesante
 • Siguri në vendin e punës
 • Trajnim dhe kurs 4 muaj në Zvicër për udhëzimet e planifikimit dhe procesit specifik për kompaninë, me vizë pune. (Trajnimi në Zvicër zhvillohet në gjuhën gjermane)

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në përmes email-it: [email protected]

Tagged as: Arkitekt, Arkitekture, AutoCAD, Idearch, Inxhinier i Ndertimtarise, Prishtina