https://konkursi.rks-gov.net

Tagged as: Administrate, Administrim, Asistent, Asistent Administrativ, Komuna e Prishtines, MS Office, prishtine, Shpallje publike