Tagged as: Administrat, Asistent, Asistent Administrati, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, prishtine