Tagged as: Asistent i Shitjes, Asistente e shitjes, Optika, Optika&More, prishtine, retail, shitje