KONKURS PUNE

Kompania ndërkombëtare Austriake “THERMO STAR PROFESSIONAL PLUS si dhe “JD“L.L.C. WATER BOUTIQUE shpall konkurs pune për 150 vende të lira pune në këto shtete :
KOSOVË, SHQIPËRI, MAL TË ZI DHE MAQEDONI

NUK KËRKOHET PËRVOJË PUNE.!

Titulli i Pozitës :

– ASISTENT-E MENAXHERI NË SHITJE për të dyja gjinitë.(150)

Lokacioni :
NË TË GJITHA QYTETET E SHTETEVE TË LARTPËRMENDURA .

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË :

 • Asiston Menaxherin-en gjatë prezantimit dhe shitjen e produkteve të kompanisë , zbaton planin e parashikuar gjatë procesit të shitjes,
 • Arritja e objektivave mujore të përcaktuara ,
 • Vizita të rregullta sipas planit,
 • Prezantimi i risive dhe produkteve të kompanisë,
 • Asistencë për plotësimin e qëllimeve dhe zhvillimin e marëdhenieve me klientët në territorin e caktuar ,
 • Raporton në baza ditore në departamentin e shitjes,
 • Asiston në realizimin e të gjitha komunikimeve me klientë,
 • Realizon detyra tjera sipas kërkesës së departamentit të shitjes dhe menaxherit mbikqyrës ,
 • Respekton dhe zbaton politikat dhe procedurat e kompanisë,
 • Përcjell dhe raporton për konkurrencën dhe trendet e tregut.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA :

EDUKIMI : Së paku diploma e shkollës së mesme.

NJOHURITË TJERA :

 • Aftësi të mira në komunikim,
 • Aftësi të mësojë gjëra të reja në teknikat e komunikimt dhe shitjes,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe të përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.

PROCEDURA PËR APLIKIM :

Inkurajohen të gjithë Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të KONTAKTOJNË DIREKT në tel apo watsapp :

KOSOVË thirr në nr.
+383 (0) 43 924 065

SHQIPËRI thirr në nr.
+383 (0) 44 876 203

MAL TË ZI thirr në tel :
+383 (0) 49 27 0000 .
Vlenë për BUDVA – TIVAT – KOTOR.

MAQEDONI thirr në tel :
+383 (0) 45 963 527

VREJTJE : Telefonatave do ju përgjigjemi vetëm gjatë orarit 12:00 – 17:00 .Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Tagged as: Asistent, Asistente, Mal i Zi, Maqedoni, Menaxher, prishtine, retail, shitje, Shqiperi, Thermo Star Professional