Bëhuni pjesë e ekipës tonë, si:

  • Asistent i shitjes,
  • Arkëtar,
  • Staf i depos

duke dërguar CV apo të dhënat tuaja (Emri, Mbiemri dhe numri kontaktues) në adresën hr-[email protected] 

Tagged as: Arketar, Asistent i Shitjes, Depo, Lc waikiki, Prishtina Mall, prishtine, retail, shitje, Staf i depos