Bëhuni pjesë e ekipës tonë, 

duke dërguar CV apo të dhënat tuaja (Emri, Mbiemri, Nr Telefoni,  Pozita) në email adresën:  

[email protected]

apo edhe direkt në pikën tonë: 

LCWaikiki – Fushë Kosovë, zona industrial përball Lesna.

Tagged as: Asistent i Shitjes, Depo, Fushe Kosove, Komunikim, LC Waikiki Retail Company, retail, shitje, Staf i depos, Waikiki