Kompania GiFi është rrjeti më i madhë i dyqaneve me produkte të standardit europian që tashmë është hapur Kosovë. GiFi është një zinxhir francez me mbi 600 dyqane, kryesisht në Francë, Spanjë, Belgjikë, Itali dhe në Afrikë. Gifi  ka një gamë te gjerë produktesh me pakicë siq janë: lodra për fëmijë, produkte shtepiake për kuzhinë, banjo, kopsht, mobilje, dekorime, , produkte për kujdesin në shtëpi, aksesorë për kafshët shtëpiake dhe shumë artikuj të tjerë.

Avanconi karrierën Tuaj në Botën e Retail-it duke aplikuar në pozitat e mëposhtme:  

 • Asistent Menaxher/e (1 pozitë)
 • Përgjegjës/e Sektori (2 pozita) 

         LOKACIONI: PRISHTINA MALL

Përgjegjësitë ( Asistent Menaxher/e):

 • Mirëpritja e klientëve dhe ofrimi i shërbimeve;
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet;
 • Ndihmon klientët për të bërë zgjidhje duke ndërtuar raporte të besueshme-duke ofruar sugjerime dhe opsione; 
 • Në bashkëpunim me stafin organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë;
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe të azhurnuara;
 • Trajnimi dhe zhvillimi i punjonësve të rinj të ekipit tuaj;
 • Ruan stabilitetin dhe reputacionin e dyqanit duke respektuar kërkesat ligjore;
 • Kontribuon në përpjekjet e ekipit duke arritur rezultate të punës dhe performancës;
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin;

Kualifikimet ( Asistent Menaxher/e):

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e lartë; 
 • Të ketë së paku 1 (një) vit përvojë pune në pozita menaxheriale në sektorin e shitjes me pakicë;
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve;
 • Njohuri shumë të mira në paketën e MS Office;
 • Të ketë patent shoferi (kategoria B);

  Përgjegjësitë ( Përgjegjës/e Sektori):

 • Mirëpritja e klientëve dhe ofrimi i shërbimeve;
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet;
 • Në bashkëpunim me menaxher-in/en organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri       me instruksionet e kompanisë;
 • Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve;
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara;
 • Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve;
 • Kryen pagesat dhe lëshimin e fletëgarancioneve.

Kualifikimet (Përgjegjës/e Sektorit) 

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Përvojë pune në shitje ose shërbim ndaj klientëve;
 • Fleksibil dhe i/e shpjetë në zgjidhjen e problemeve;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese;

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected] duke shënuar në subjekt Pozitën për të cilën aplikoni.
 • Afati për aplikim deri me datë:  07.04.2024
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Përjetoni rrugën tuaj të karrierës në një ambient të ri dhe të freskët me Kompaninë GiFi. Bëhuni pjesë e një ekipi të pasionuar dhe shijoni sfidat dhe arritjet në botën e shkëlqyeshme të shitjes me pakicë!

Tagged as: Asistent, Asistent menaxher, GiFi, Menaxher, Menaxhim, Prishtina Mall, prishtine, Sektorist