Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.

Shpallim konkurs për:

BRAND MANAGER (Kozmetikë)

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës për arritjen e objektivave të caktuara dhe komunikimit me partner;
 • Asiston në udhëheqje të ekipës dhe koordinim të punëve;
 • Bënë analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe strategjive;
 • Planifikon, realizon buxhetin dhe asiston në aktivitetet e duhura që ndihmojnë vendosjen e produktit në treg;
 • Ndikon në rritjen e vetëdijes për brendin dhe motivon rritjen e kërkeses nga konsumatorët;
 • Përgadit raporte të caktuara për brendin duke përfshi aktivitetet e marketingut dhe rezultatet e shitjës;
 • Mbikëqyrë shitjën dhe analizon tregun konkurrues.

Kushtet e përgjithshme:

 • Përvojë pune së paku një (1) vjet në pozitë të ngjashme;
 • Preferohet shkollim i lartë professional;
 • Të ketë njohuri të avansuar kompjuterike si dhe i/e gatshëm për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Ëord, Excel, Internet, etj.);
 • Njohuria e gjuhës Angleze e domosdoshme, dhe gjuhëve tjera është përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën:

[email protected]

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.

Migros Group

Zona industriale 4, 12000

Prishtinë, Kosovë

Tagged as: Brand Manager, Menaxher i Brendit, Menaxhment, Migros Group, MS Office, prishtine