Reforma, kompania lidere në Kosovë për shitjen e pjesëve të veturave me një përvojë mbi 20 vite në industrinë e automobilizmit, operon me gjithësejt 7 pika të shitjes në Prishtinë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Podujevë, Fushë Kosovë. Reforma shpall konkurs në Prishtinë, për pozitën:

Pozita: Depoist (2)          

Lokacioni: Zyra Qendrore ne Shkabaj

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • Palimi i mallrave si dhe mirëmbajtja e pastërtisë sipas standardeve.
  • Përgatitja dhe kompletimi i porosive sipas fletëporosisë për dorëzim ose pranim.
  • Renditjen dhe palimin e stokut
  • Zbaton detyrat ditore dhe bashkëpunon me mbikëqyrësin që ato të kryhen në mënyrë efikase.
  • Punë tjera sipas kërkesës së mbikqyrësit.

Kualifikimet Profesionale

  • Shkollimi i mesëm
  • I/e motivuar dhe ambicioz/e
  • I përshtatshem në punë ekipore
  • Aftësi të punës nën stres dhe afate kohore

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike (e-mailit), duke dërguar CV-të elektronike në këtë adresë: [email protected]

Konkursi qëndron i hapur prej datës 14 Mars, 2023 deri më 5 Prill, 2023.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Tagged as: Depo, Depoist, Mallra, Prishtina, Reforma, Shkabaj