Kompania Mokne shpk është kompani e re prodhuese e cila aktivitet primar e ka ujin natyral te amballazhuar .

Ne besojmë në njohjen dhe shpërblimin e punonjësve të jashtëzakonshëm, dhe ofrojmë mundësi për rritje dhe avancim brenda kompanisë sonë. Prandaj nëse keni dëshirë për të qenë pjesë e një kompanie inovative, dinamike dhe profesionale, ju inkurajojmë të aplikoni!

Lokacioni : Preoc – Cagllavice

Pozitat: Depoist, Ndihmes Depoist, Faturist

Përgjegjësite – Depoist

 • Përgjegjës për përgatitjen dhe verifikimin e mallit për liferim :
 • Ngarkimi i mallit per liferim       
 • Pranimi i mallit te nga furnitorët      
 • Furnizimi i brendshëm më lëndë te parë.
 • Klasifikimi i mallit sipas brendeve dhe mirembajtja e tij       
 • Kontrollimi i afateve       
 • Detyra tjera ditore të cilat kërkohen nga udhëheqësi i divizionit të Administratës 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme.  
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Nivel të lartë të integritetit dhe motivit personal
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Patentë të vozitjes, kategori B

Faturist

Përgjegjësite:

 • Përgaditja dhe kontrollimi i faturave dalëse.
 • Regjistrimi dhe arkivimi i të gjitha dokumenteve të përcaktuara me ligj ose me procedurë të rregullt.
 • Ruajtja dhe përditësimi i bazës së të dhënave të klientit në sistem. Ndihmon ne mbikëqyrjen dhe menaxhimin e llogarive individuale.
 • Procesimin dhe përgatitjen e formave financiare dhe të biznesit për të kontrolluar bilancet e llogarisë, lehtësimin e blerjeve, etj
 • Kryen llogaritjet e zakonshme për të prodhuar analiza dhe raporte siç kërkohet nga drejtori i financave
 • Ndihmon Menaxherin Financiar në krijimin e raporteve financiare në baza të rregullta.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Diplomë Universitare në fushën e Ekonomisë.
 • Aftësi të shkëlqyera kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, organizative dhe interpersonale;

Si të aplikoni:

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet, të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu” ose duke dërguar CV-të e tyre përmes postës elektronike:[email protected]

Afati i Aplikimit:

Afati për aplikime është deri më 30.04.2024 Ju lutemi të keni parasysh se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Pse të zgjidhni Mokne shpk?

Avancimi i karrierës: Ne vlerësojmë talentin dhe përkushtimin e punonjësve tanë. Punetorët e jashtëzakonshëm do të kenë mundësinë për të avancuar karrierën e tyre brenda kompanisë tonë. Ne ofrojmë një rrugë të qartë dhe të strukturuar për karrierën, duke ju lejuar të arrini nivele të reja në aspektin profesional.

Pagat dhe benefitet: Ne ofrojmë paga dhe benefite të konkurrueshme për të tërhequr, mbajtur dhe zhvilluar talentët më të mirë.

Zhvillimi profesional: Ne besojmë në mësimin e vazhdueshëm dhe rritjen personale duke ofruar programe trajnimi dhe seminare për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë tuaja.

Ambienti inovativ i punës: Bashkohuni me një ekip profesionistësh të pasionuar pas kulturës bashkëpunuese. Inkurajojmë kreativitetin, iniciativën dhe ndarjen e ideve për të ndihmuar suksesin e kompanisë sonë.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Depo, Depoist, Ekonomi, Faturues, Finance, Komunikim, Logjistike, Mokne, NDIHMËS DEPOIST, Transport