Tagged as: Drejtor, Drejtor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor, Fond, Fondi i Sigurimit Shendetesor, shendetesi, Sigurim