Studio Moderna është kompani internacionale që operon në mbi 20 vende të botës me përvojë pune me më shumë se 30 vite. Brendet tona të mirënjohura ndërkombëtarisht janë: Dormeo, Delimano, TopShop dhe Rovus.

Bashkohuni me një ndër kompanitë më elitare në Kosovë që ofron ambient të këndshëm dhe komfort pune si dhe kushte për zhvillim karriere.

E-COMMERCE SPECIALIST

Lokacioni: Prishtinë

Kandidati ideal duhet të ketë:

 • Përvojë pune në E-Commerce ose në një fushë përkatëse;
 • Njohuri të avancuara të platformave dhe teknologjive të E-Commerce;
 • Aftësi të shkëlqyera për krijimin e përmbajtjes tërheqëse për produkte/kampanja;
 • Përvojë me katalogun e produkteve të E-Commerce dhe menaxhimin e inventarit;
 • Njohuri të avancuara të produkteve Magento 1.x dhe 2.x me përvojë të thellë në menaxhimin e katalogut të produkteve, menaxhimin e porosive, marketingun, mjetet promovuese dhe organizimin e kampanjës;
 • Njohuri të avancuara në Optimizimin e Motorëve të Kërkimit: SEO;
 • Njohuri të avancuara në marketingun digjital dhe përvojën e përdoruesit dhe ndërtimin e udhëve të ndryshme të përdoruesve: UI;
 • Njohuri bazike të HTML (përparësi)
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi;
 • Aftësi të forta analitike;
 • Njohuri të avancuara të programeve të MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Shkathtësi të mira në të folur dhe shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi, monitorimi, shkrimi dhe përditësimi i përmbajtjes së produktit në uebfaqet tona;
 • Krijimi i standardeve, sistemeve dhe praktikave më të mira për krijimin e përmbajtjes, shpërndarjen, mirëmbajtjen dhe listimin e produkteve të reja.
 • Implementimi i praktikave më të mira të SEO për përmirësimin e vazhdueshëm të rankimit të uebfaqeve;
 • Krijimi i strategjive konkurruese të marketingut digjital, zhvillimi i produkteve dhe përcjellja e trendeve të marketingut digjital;
 • Përdorimi i Tabelave ose Excel (Pivot, vlookups etj) përveç analitikës në ueb për të organizuar dhe monitoruar ndryshimet në shitjet e produkteve dhe për të identifikuar mundësitë për përmirësimin e performancës;
 • Krijimi dhe perditësimi i ofertave, kuponave dhe promocioneve tjera në uebsite.
 • Paraqitja vizuele e produkteve në dyqanin online/web, vendosja e produkteve në faqet e duhura, varësisht prej kampanjave, sasisë apo risisë.
 • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e platformës së E-Commerce, duke përfshirë katalogët e produkteve dhe menaxhimin e inventarit;
 • Testimi i funksionimit të të gjitha faqeve aktive të internetit dhe funksionalitetet e tyre: kohët e ngarkimit, listimet e kategorive, listimet e shikimit të produkteve, funksionet e arkëtimit, futja e të dhënave, opsionet e transportit, opsionet e kartave të kreditit dhe veçoritë promovuese, zbritje, dhurata, etj;
 • Menaxhimi dhe kontrollimi i performancës së kampanjave për të optimizuar rezultatet, përmes testimit të kreativës, komunikimit dhe përmbajtjes së uebfaqes;
 • Testimi i pranimit të përdoruesit (UAT) rregullisht;
 • Koordinimi me tekst shkruesit, dizajnerët grafikë, dhe ekipin e produksionit për krijimin e përmbajtjeve kreative të cilat do të rezultonin në një kampanjë të suksesshme;
 • Koordinimi me pjesën tjetër të ekipit të Marketingut në krijimin dhe ekzekutimin e strategjive të marketingut digjital për të sjellë trafik në uebfaqe, dhe konvertimin e tyre në konsumatorë potencial dhe të ardhura;
 • Kryerja e raporteve javore/mujore në kohë bazuar në kërkesën e ekipeve vendore dhe ndërkombëtare.

Çka ju ofrojmë:

 • Pagë konkuruese bazuar në aftësitë tuaja, eksperiencën, si dhe skemë të bonuseve në bazë të përformancës;
 • Zhvillim të shkëlqyer personal në fushat e menaxhmentit, shitjes dhe marketingut;
 • Ambient pune të hapur, entuziast dhe inspirues;
 • Trajnime dhe programe për zhvillim profesional.

Për të aplikuar, shënoni në “Subject” emrin, mbiemrin dhe pozicionin e punës për të cilin aplikoni, si dhe dërgoni CV-në tuaj në adresën e emaili-it [email protected]

Tagged as: E-commerce, e-Commerce Specialist, prishtine, retail, Sales, shitje, Specialist, Studio Moderna