Kopshti Bota e Lojrave shpallë konkurs për:

  • Edukatore (2)

Kriteret që duhet t’i plotësojnë janë:

  • Fakulteti përkatës – Fakulteti i Edukimit,
  • Fakulteti Dega Pedagogjisë,
  • Fakulteti Shkencave Sociale – Programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve.
Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:
  • Kujdes të veqantë për fëmijët,
  • Të edukojë feëmijeën si një qenie të shoqërueshme,
  • Mbështetje për zhvillimin e fëmijëve në aspekt fizik, social dhe emocional,
  • Edukatorja të zhvillojë komunikim të pastër me fëmijët,
  • Edukatorja të ketë qasje pozitive me femijët,
  • Edukatorja gjithashtu të jetë komunikative me prindërit.
Lokacioni: Rruga C , Mati 1
Numri kontaktues: 049/331/377 

Tagged as: Bota e Lojrave, Edukatore, Edukim, Hulumtim, Komunikim, prishtine, Shkenca sociale, Shkence