Zyra për Projekteve të Kompleksit Diellor dhe arkitekturë MES – e cila është kompani Zvicërrane, shpall vende të lira pune:

Kompania jonë MES është në kërkim për punëtor të kualifikuar për të përmbushur rolin e Konceptimit, Planifikimit dhe Zbatimit të Projekteve të Kompleksit Diellor. 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Konceptimi dhe planifikimi i projekteve diellore, duke përfshirë sistemet Solar/Photovoltaik
 • Monitoring, Zhvillimi dhe përdorimi e simulimeve dhe modeleve të llogaritjes për të vlerësuar performancën dhe efikasitetin e sistemeve diellore në përputhje me kërkesat specifike të projekteve.
 • Planifikimi dhe implementimi i sistemeve të energjisë diellore dhe sistemeve të menaxhimit të energjisë për të përmirësuar përdorimin dhe efikasitetin e energjisë.
 • Kalkulimet, përfitimeve për projektet diellore për të siguruar që kërkesat të përmbushen dhe përfitimet e pritura të arrihen.
 • Ofrimi i konsulencës diellore për zhvilluesit dhe arkitektët në lidhje me integrimin e teknologjive diellore në projektet e tyre të ndërtimit.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Përvojë paraprake
 • Aftësi të shquara në simulime dhe modele të llogaritjes për sistemet diellore.
 • Njohuri të të sistemeve të energjisë diellore, standardeve dhe teknologjive të fundit në fushën e PV.
 • Diplomë në Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike, ose fushë të ngjashme është përparësi.

Perfitimet:

 • Pagesë të mirë
 • Vendi i punës: Prishtinë, Gjilan, Home Office 
 • mundësia e hapjes e një dege të re në Prishtinë ose Gjilan me kompaninë tonë MES  
 • Në kujdesemi për të gjitha gjërat që ju nevojiten për pune, si për ambientin e plotë të punës, programet dhe më shumë 
 • Trajnimi në programet dhe gjërat e nevojshme për Zvicerr, nga ana jone me pagesë të plotë

CV-ja dhe portofolio e punës profesionale janë të obligueshme të dërgohën në e.mail adresën: [email protected]

Tagged as: Arkitekture, Ekspert, Gjilan, Home Office, Inxhinieri, Llogaritje, MES, prishtine, Sisteme Diellore