“Klan Arena” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, është qendër konventash për organizimin e eventeve dhe shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita:         (2) Enëlarës/e

Vendi i punës:  Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur si Enëlarës/e janë:

  • Respektimi i standardeve të kuzhinës, të përcaktuara nga Punëdhënësi.
  • Mbledhja e enëve të gatimit të përdorura në zonat e ngrënies dhe kuzhinës.
  • Larja e enëve, sipërfaqeve të punës dhe pajisjeve të kuzhinës.
  • Raportimi i çdo problemi apo mosfunksionimi të makinave larëse

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

  • Përvoja e punës si enëlarës/e në një kompani të ngjashme.
  • Të ketë aftësi për bashkëpunim.

Aplikimi bëhet përmes butonit ‘Apliko Këtu‘ ose email-it (postës elektronike), në: [email protected] Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën.

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 12.04.2024, Ora 16:00h.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Enelares, Gastronomi, Klan Arena, Kuzhine, prishtine, Pune te pergjithshme, Sherbim