KONKURS

Eurodenta-L shpk është depo dentare dhe farmaceutike që operon në tregun e Kosovës prej 7 vitesh. Hapim konkurs për vend të lirë pune në pozitën:

Farmacist përgjegjës i kompanisë

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Të mirembajë rrjetin e klientëve ekzistues dhe të identifikojë klientë të ri,
 • Të prezantojë në menyrë profesionale produktet e kompanisë,
 • Bazuar në kërkesat e marra nga klientët, të dërgojë porositë në baza ditore,
 • Të bëjë deklarimet e nevojshme per produktet dhe pajisjet medicinale pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe pranë Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale.

Kualifikimet e kerkuara:

 • Diplomë universitare në drejtimin farmaci
 • Licensë e vlefshme nga Ministria e Shëndetesisë
 • Përvojë profesionale në çështje rregullatore në kompani farmaceutike
 • Njohuri për ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi për produktet dhe pajisjet medicinale
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze
 • Aftesi të mira komunikimi
 • Etikë dhe profesionalitet

Si te aplikoni:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV- të e tyre përmes email në: [email protected] ose në whats app në numrin +355694426130.

Tagged as: Eurodenta, Farmaci, Farmacist, Industri Farmaceutike, Medicine, prishtine, Shendestesi