Ciao Berto, kompani lidere në prodhimin e mobiljeve në Kosovë dhe më gjerë, në vazhdën e zgjerimit të aktivitetit afarist, është duke kërkuar kandidat të interesuar për pozitën e hapur të punës;

 1. 1 (një) Faturist/e në Sallon Prishtinë

Nëse jeni kandidat i interesuar për aftësim në karrier dhe për punë në ambient dinamik të punës, ju ftojmë të aplikoni. 

Lokacioni;                                        Salloni Shitës, Prishtinë
Paga dhe benefitet;                        Paga mujore, shujta ditore
Data e fundit;                                   14.06.2024
Pozita;                                               Faturist/e
Orari;                                                  Orar i plotë
Aplikimi;                                            Dërgoni CV dhe dokumentet përcjellese në;[email protected]

Përgjegjësitë dhe Detyrat për pozitën Faturist/e:

 • Hartimi i faturave;
 • Realizimi i pagesave;
 • Mbyllja ditore e arkës dhe posave;
 • Regjistrimi dha analizimi i shitjeve; 
 • Kontrollimi i çmimeve;
 • Detyra të tjera sic mund t’i përcaktohen në bazë të pozitës.

Kualifikimet:

 • Diplomë universiteti të fakultetit ekonomik apo drejtimeve relevante;
 • Përvojë pune në fushën e financave;
 • Njohja e gjuhes angleze
 • Njohuri ne perdorimin e programeve financiare, e preferueshme ProData;
 • Aftësi analitike dhe numëruese;
 • Aftësi të mira komunikuese.

Aplikimi: Dërgoni CV dhe dokumentet percjellëse në:  [email protected]

Ciao Berto inkurjon të gjithë kandidatët të aplikojnë dhe ju siguron për trajtim të barabart në përzgjedhje. 

Ju lutemi, në pjesën e subjektit, të cekni qytetin dhe pozitën për të cilën aplikoni. 

Ju falënderojmë për aplikimin, dhe ju njoftojmë se vetëm kandidatët, profili i të cilëve ju përshtatet më shumë kërkesave të kompanisë do të ftohen për intervistë. 

Tagged as: Ciao Berto, Ekonomi, Faturim, Faturist, Faturiste, Financa, prishtine