KONKURS PUNE

Kompania që merret me furnizimin dhe  instalimin e makinerive për përpunimin e drurit “ SI MAC KOSOVA LLC” si perfaqesues ekskluzive i brendit Italian SCM Group  në Parkun e Biznesit – Komoran, shpall konkurs për vend të lire pune si:

Financier/e  –  1

Kandidati/ja prferohet të jetë me eksperiencë në fushën e financave Të jetë i rregullt dhe korrekt.

  • Të jetë i aftë të punojë në grup.
  • Me orar të plotë pune.
  • Vendi i punës – Drenas

Kriteret për aplikim:

  1. Aftësi në programet e Microsoft Office,
  2. Aftësi të mira komunikimi,
  3. I/e motivuar për të mësuar, zgjidhur problemet dhe aftësi në vendim-marrje.

Ndihmon/asiston përgatitjen për:

  1. Regjistrimin e faturave hyrese dhe dalës në sistemin elektronik në softwer,
  2. Përgaditjen e librave per raportim 
  3. Porosin e pjeseve te kembimit.

Për të aplikuar dërgoni CV-në tuaj në: [email protected] dhe  [email protected]  

Kontaktoni në numrat:  045 600 446 dhe 045 600 975, 

Adresa: Parku I Biznesit – Drenas.

 

Tagged as: Drenas, Ekonomi, Financa, Financier, Financiere, Kontabilitet, Si Mac