TRAJNIME PROFESIONALE NË TOP CONSULTING

𝗧𝗼𝗽 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴, kompani e specializur për trajnime profesionale dhe konsulencë biznesi, organizon 9 module të ndryshme të trajnimeve, 1 ditor, 2 ditorë & 3 ditorë. Trajnimet organizohet në formatin online, me ekspertë me përvojë shumë vjeçare në fushat përkatëse.

Lista e trajnimeve që mund t’i ndiqni online janë:

  • 𝐌𝐄𝐍𝐀𝐗𝐇𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐁𝐔𝐑𝐈𝐌𝐄𝐕𝐄 𝐍𝐉𝐄𝐑Ë𝐙𝐎𝐑𝐄
  • 𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐈 𝐋𝐈𝐆𝐉𝐎𝐑 𝐍Ë 𝐁𝐔𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐍𝐉𝐄𝐑Ë𝐙𝐎𝐑𝐄
  • 𝐌𝐄𝐍𝐀𝐗𝐇𝐈𝐌 𝐁𝐈𝐙𝐍𝐄𝐒𝐈
  • 𝐌𝐄𝐍𝐀𝐗𝐇𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂Ë𝐒 𝐒Ë 𝐏𝐔𝐍𝐎𝐍𝐉Ë𝐒𝐕𝐄
  • 𝐌𝐄𝐍𝐀𝐗𝐇𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐊𝐎𝐇Ë𝐒 & 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒𝐈𝐓
  • 𝐄-𝐏𝐑𝐎𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐍Ë 𝐁𝐈𝐙𝐍𝐄𝐒𝐄𝐓 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄
  • 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐓 𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐓𝐉𝐄𝐒 & 𝐊𝐔𝐉𝐃𝐄𝐒𝐈 𝐍𝐃𝐀𝐉 𝐊𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓
  • 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐊𝐈𝐌𝐈 𝐍Ë 𝐁𝐈𝐙𝐍𝐄𝐒 & 𝐏𝐑
  • 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐈 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑 & 𝐈 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐂𝐔𝐀𝐑

Trajnimet janë me pagesë dhe në fund pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes.

Oraret: Pardite apo Pasdite.

𝐌ë𝐧𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭!

Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar formularin online në linkun: 

https://forms.gle/HayD3Hws5FdXjAxE7

Tel: +383 44 318 935 (viber & whatsapp)

E-maili: t[email protected]

Tagged as: Burime Njerezore, E Prokurim, Komunikim, Menaxhim, Menaxhim Biznesi, Menaxhimi i Burimeve Njerezore, PR, Top Consulting, trajnime, Trajnime Profesionale