Human Resource HR / Jurist 

  • Te kete pervoje pune 3vite + ne Human Resource 
  • Te kete aftesi te mira komunikues dhe organizative 
  • Ta njoh legjislacionin e Republikes se Kosoves
  • Menaxhoni procesin e rekrutimit dhe përzgjedhjes
  • Lidhni marrëdhëniet e menaxhimit dhe punonjësve duke adresuar kërkesat, ankesat ose çështje të tjera.
  • Zhvilloni dhe monitoroni strategjitë, sistemet, taktikat dhe procedurat e përgjithshme të burimeve njerëzore në të gjithë organizatën
  • Të ushqejë një mjedis pune pozitiv
  • Mbani planin e pagave dhe programin e përfitimeve
  • Vlerësoni nevojat e trajnimit për të aplikuar dhe monitoruar programet e trajnimit

Nr tel
+383 48 600 002

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Di casa home design, HR, Human Resource, Jurist, Komunikim, organizim, prishtine