KONKURS

Kompania Allianz  nga Prishtina është në kërkim të Kuadrit të kualifikuar teknik ose inxhinier të mekatoronikës.

Detyrat e punës: Instalimi, servisimi dhe mirëmbajtje të paisjeve dentare.

Kushtet:

  • Njohja e gjuhës angleze obligative
  • Të posedoj patent shoferi kategoria B
  • Mosha 20-40 vjet
  • Te ketë aftësi në përdorimin e kompjuterit.

Paga përcaktohet me marrëveshtje të ndërsjellë.

Vende të lira pune 2

Orari i punës fleksibil

Konkursi mbetet i hapur deri me datën 31 Mars 2023.

Intervistimi i kandidatëve fillon nga data 20 Mars 2023

Të interesuarit CV-në e tyre e dërgojnë në emailin : [email protected]

Tagged as: Instalim, Inxhinier i mekatronikes, Kompania Allianz, Mekatronik, mirembajtje, Prishtina, Servisim, Teknik, teknik i mekatronikes