KONKURS

Kompania “Allianz” nga Prishtina eshte distributor i  paisjeve Dentare dhe  operon ne tregun vendorë prej 20 vitesh.

Aktualisht ne stafin teknik ka te punesuar 3 persona dhe qellimi i ketij konkursi eshte te zgjeroj stafin duke i bashkangjitur kuadro të reja..

Me kete rast hapim konkursin per gjithsejt 3 persona me sa vijon:

  • Inxhinier te Mekatronikes ose person me prirje dhe pevojë ne lemin e lartecekur apo te ngjajshme, 1 (një) vend pune. 
  • Praktikant, me arsimim solid dhe prirje teknike ne leminë e lartëcekur, 2 (dy) vende  pune.

Kriteret:

  • Te kete njohuri elementare teknike.
  • Njohja e gjuhes angleze niveli B2.
  • Të posedoj patent shoferi.
  • Mosha e preferuar 25-40 vite.
  • Te kete aftesi të nevojshme per përdorim të kompjuterit.

Konkursi mbetet i hapur gjer me daten 10 Qershorë 2024.

Intervistimi i kandidatëve fillon nga data 11.Qershor 2024.

Kandidatët e përzgjedhur startojn me punë nga data 20.qershor 2024.

Kushtet ne punë si dhe lartesia e pagës bëhen me marreveshje. 

Të interesuarit CV-në  e tyre ta degojn në: [email protected]

Ju faleminderit.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Allinaz, Inxhinier, Inxhinier i mekatronikes, Inxhinieri, Mekatronike, Praktikant, prishtine