Inxhinier i Ndërtimtarisë

Orari  Punës: 08:00 – 17:00

Paga: Sipas marrëveshjes

Kualifikimi: Inxhinier me përvojë pune i diplomuar në Ndërtimtari – Drejtimi Konstruktiv.

Përvoja e punës: Minimum 3 vite

Vendi i punës: Prishtinë Rruga A (Xhim Xhera) zyrja, si dhe në teren

Dokumentet e kerkuara: CV, do dokumentacion i cili dëshmon aftesitë dhe shkathtesitë e

kërkuara për pune. Përparsi kanë Inxhinierët me përvojë pune në ndërtimin e ulët dhe të lartë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ndihmon projekt menaxherin në terren.
 • Bën matje të ndryshme të rrugëve në terren.
 • Raportim javor tek drejtori i firmës.
 • Të kordinohet me drejtorin për materialet të cilat do të aplikohen në objekte rruge.
 • Të kontrollojë pjesën vizuale teknike sipas metodologjive të punës.
 • Të percjellë planet dinamike për kryrjen e punimeve.
 • Të kontrollojë detaje dhe elemente të fushës së tij rreth realizimit të projekteve.
 • Të përgatis metodologjinë e punës në bazë të nevojës në terren.
 • Të përcjellë dhe të kujdeset për shëndetin dhe sigurinë në punë.
 • Të përgatis dhe të mbajë librin ndërtimor dhe ditarin për projektet e tij.
 • Raporton baza javore tek Drejtori

Inxhinier i Arkitekturës

Orari i Punës: 08:00 – 17:00

Paga: Sipas marrëveshjes.

Kualifikimi: Inxhinier me përvojë pune i diplomuar në Arkitekturë.

Vendi I punes: Prishtinë Rruga A (Xhim Xhera) Zyrja, si dhe ne teren.

Dokumentet e kerkuara: CV, do dokumentacion i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e

kërkuara për punë. Përparësi kanë Inxhinierët me përvojë pune në ndërtimin e ulët dhe të lartë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ndihmon projekt menaxherin në terren.
 • Bën matje të ndryshme të rrugëve në terren.
 • Të kordinohet me drejtorin për materialet të cilat do të aplikohen në objekte rruge.
 • Të kontrollojë pjesën vizuale teknike sipas metodologjive të punës.
 • Të percjellë planet dinamike për kryrjen e punimeve.
 • Të kontrollojë detaje dhe elemente të fushës së tij rreth realizimit të projekteve.
 • Të përgatisë metodologjinë e punës në bazë të nevojës në terren.
 • Të përcjellë dhe të kujdeset për shëndetin dhe sigurinë në punë.
 • Të përgatisë dhe të mbajë librin ndërtimor dhe ditarin për projektet e tij.
 • Raporton baza javore tek Drejtori.

Pozita: Administratë/Marketing

Orari i Punës: 08:00 – 17:00

Paga: Sipas marrëveshjes

Kualifikimi: E diplomuar ne fakultetin Ekonomik drejtimi Marketing, CV së bashku me foto, referenca rreth përvojës së punës. (Jo e detyrushme)

Pervoja e punës: Minimum 2 vite

Vendi i punës: Prishtinë Rruga A (Xhim Xhera)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të kujdeset për rrjetet sociale të firmës në baza ditore dhe javore.
 • Postime të rregullta rreth punimeve të kryera dhe fotografi nga gjendja momentale në terene.
 • Detyrat të tjera të kërkuara rreth fushës së marketingut.
 • Përgatitë raporte javore rreth gjendjes së marketingut të biznesit.
 • Raporton tek drejtori në baza javore

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu” apo përmes email-it [email protected]

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as:  Inxhinier i Ndertimtarise, Arkitekture, Inxhinier, Inxhinier i Arkitektures, Inxhinieri, Marketing, Ndertimtari, NNT ABC, Zyrtar