Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsyeje të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitat:

IT Help Desk

LOKACIONI: MAZGIT

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve kompjuterike, softuerëve, sistemeve, rrjeteve;
 • Monitorimi dhe mirëmbajtja e sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike;
 • Ofrimi i mbështetjes teknike në të gjithë kompaninë;
 • Krijimi i llogarive për punonjësit e rinj;
 • Riparimi dhe zëvendësimi i pajisjeve sipas nevojës;
 • Testimi i teknologjisë së re.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në shkencat kompjuterike ose përkatëse;
 • Përvojë e dëshmuar si IT Help Desk ose role të tjera të ngjashme;
 • Aftësi komunikimi në gjuhën angleze.

Ne ofrojmë:

 • Pagë konkurruese;
 • Sigurim shëndetsor;
 • Tranportin të organizuar nga kompania;
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,;
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional;
 • Njohje të teknologjive sipas trendeve të zhvillimit.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected]
 • Afati për aplikim deri me datë: 21.02.2024
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Tagged as: Aztech Electronics, IT, IT Help Desk, Mazgit, Monitorim, Pajisje Kompjuterike, Riparim, Rrjete Kompjuterike, Software, Teknologji e informacionit, Testim i Teknologjise