Hotel Prishtina hap konkurs për poziten:

  • Kamarier

Kriteret e nevojshme:

  • Njohja e gjuhes Angleze
  • Përvojë pune
  • Aftësi të mira komunikuse
  • Të jetë komunikativ
  • I motivuar për punë
  • Aftësi për punë nën presionin e kohës

Menyra e aplikimit:

Të githë të interesuarit mund të aplikojnë permes 

ose numrit te telefonit: 038-611-611

Tagged as: Gastronomi, Hotel, Hotel Prishtina, Kamarier, Komunikim, prishtine, Restaurant, Sherbim