Për të gjithë ju që jeni duke kërkuar një vend pune me staf të jashtëzakonshëm dhe ambient bashkëkohor. Hotel AFA ofron mundësi punësimi për pozitat si më posht.

  • Kamarier(kërkohet përvoj pune dhe njohja e bazike e gjuhës angeleze)
  • Nikoqire ose pastruse e dhomave(nuk kërkohet përvoj pune)
  • Enëlarëse (nuk kërkohet përvoj pune)

KËRKESAT

  • Të ketë paraqitje profesionale;
  • Të jetë i gatshëm për punë ekipore
  • Gatishmëri për punë me ndërrime;

ÇKA OFRON HOTEL AFA

  • Ndërmarrje profesionale
  • Ambient bashkëkohor dhe motivues.
  • Mundësi të përparimit në karrierë.

Të gjithë kandidatët dhe kanditatet që dëshirojn te aplikojn, luten të dergojnë CV-të e tyre në emailin: [email protected] deri më datë 25 Nëntor 2023, në SUBJEKT të ceket pozita për të cilën aplikoni.

Për cdo informacion ju lutem kontaktoni në emailën [email protected]

Tagged as: Enelarese, Gastronomi, Hotel Afa, Kamarier, Nikoqire, prishtine, Sherbim