We are retailer of high quality replica perfumes. Our Store is located at Prishtina Mall.

We are looking for FRAGRANCE ADVISORS to offer personalized services to our Customers

You will act as a salesperson and represent our company and all its products to our Customers.

Fragrance Advisor responsibilities include:

  • Greeting the customers upon their arrival to the shop
  • Hand out scent strips to every customer
  • Assist the customer with the selection of the most suitable fragrance
  • Assure the customer that it is quality product at a fair price, and
  • Cross-selling of products (e.g. serums, body lotions, shower gels etc.)

We offer competitive salary package to suitable candidates.

If you consider yourself suitable for this role, please do apply by:

Calling +383 48 191 555 or sending your CV to [email protected]

We will be pleased to meet with you!!!


Ne jemi shitës me pakicë të parfumeve kopje të cilësisë së lartë. Dyqani ynë ndodhet në Prishtina Mall.

Ne jemi në kërkim të KËSHILLUESVE PËR AROMAT për të ofruar shërbime të personalizuara për klientët tanë

Ju do të veproni si shitës dhe do të përfaqësoni kompaninë tonë dhe të gjitha produktet e saj te klientët tanë.

Përgjegjësitë e këshilltarit të parfumeve përfshijnë:

  • Përshëndetja e klientëve pas mbërritjes së tyre në dyqan
  • Jepni shirita aromatike për çdo klient
  • Ndihmoni klientin me zgjedhjen e aromës më të përshtatshme
  • Siguroni klientin se është produkt cilësor me një çmim të drejtë, dhe
  • Ndër-shitje e produkteve (p.sh. serume, kremra trupi, xhel dushi etj.)

Ne ofrojmë pako konkurruese për kandidatët e përshtatshëm.

Nëse e konsideroni veten të përshtatshëm për këtë rol, ju lutemi aplikoni duke:

Telefononi +383 48 191 555 ose dërgoni CV-në tuaj në [email protected]

Ne do të jemi të kënaqur të takohemi me ju!!!

Tagged as: Boutique de la Parfumerie, Fragrance Advisor, Keshilltar, Keshilltar i shitjes, Komunikim, prishtine, retail, Sales, shitje