KONKURS PUNE

(1) Kontabilist/e

A&D Tax Inc. is a full service tax, accounting, and business advisory CPA firm. Kompani e licensuar e sherbimeve te taksave, kontabilitetit dhe keshillimit te biznesit.

Kërkesat për këtë pozitë:

  • Te kete diplomë universitare
  • Te kete njohuri shume te mira kompjuterike, perfshire në sisteme financiare dhe MS Excel
  • Te kete njohuri te mire te gjuhez angelze
  • Te jete e pergjegjshme dhe e motivuar per te mesuar gjera te reja
  • Te kete aftesi te mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese
  • Paga e kenaqshme

Detyrat:

  • Regjistrimi periodit i faturave te blerjeve dhe shitjeve
  • Regjistrimi i dokumenteve te bankes edhe arkes, rakordimet me bankat
  • Pergatitia dhe interpretimi i raporteve financiare

Ju lutem dërgoni CV-në në [email protected] 

Tagged as: A&D Tax Inc, Ekonomi, Financa, Kontabilist, Kontabiliste, Kontabilitet, Peje