Kompania “KIA – Allmakes Global Services” me seli ne parkun e Bisnesit te Drenasit është kompania e autorizuar për shitjen dhe servisimin e makinave KIA në territorin e Kosovës. Në kuadër te zgjerimit të aktiviteteve të saja, shpall konkurs për pozitën:

Pozita: Mekanik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Inspektimi i motorit të automjetit dhe përbërësve mekanikë / elektrikë për të diagnostikuar çështjet me saktësi
 • Inspektimi i kompjuterit të automjetit dhe sistemeve elektronike për të riparuar dhe mirëmbajtur
 • Kryerja e punës së mirëmbajtjes rutinë që synon funksionalitetin dhe jetëgjatësinë e automjetit
 • Mbajtja e pastërtisë në vendin e punës
 • Komunikon dhe bashkevepron me mbikeqyresit dhe bashkepunetoret
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Përvojë së paku 3-5 vite në pozitë të ngjajshme
 • Përgatitja e mesme shkollore
 • Aftësi planifikuese dhe organizim të punës
 • Patent shoferin e kategorisë B
 • I gatshëm për pune ekipore
 • Aftësi të mira kompjuterike
 • I afte të punoj, të veprojë dhe të gjykojë drejt në situata më presion të shtuar
 • Të mos ketë dosje të hapur penale

Kushtet dhe benifitet

 • Ju presim nëse bashkoheni me ne:
 • Kontrate valide

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar, të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë, duke dërguar CV-të e tyre dhe referencat në email adresën: [email protected]

Në subject shënoni pozitën për të cilën aplikoni “Mekanik”.

Afati i fundit për aplikim është data 30 Nentor 2023.

Tagged as: Allmakes Global Services, Drenas, Elektrike, Mekanik