Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsyeje të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:

Menaxher/e (2 pozita)

LOKACIONI: Prishtinë (Ulpianë) dhe Gjakovë

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Menaxhon, zbaton dhe mbikqyrër implementimin e udhëzimeve dhe proceseve të kompanisë në raport me operacionet e përditshme të punës në pikë e shitjes,
 • Menaxhon dhe udhëzon ekipin e shitjes në pikën e shitjes në drejtim të arritjes së rezultateve të shitjes,
 • Analizon rezultatin dhe performancen e ekipit të shitjes për të evidentuar me kohë mangësitë, dhe merrë masa në drejtim të përmirësimit të performancës së ekipit me kohë,
 • Përkujdeset që marrëdhënia me klient të jetë në nivelin e duhur, dhe që klientë të marrin shërbime cilësore,
 • Koordinohet me Menaxherin e Shitjes për implementimin e strategjive dhe planeve të shitjes,
 • I raporton Menaxherit të Shitjes për rezultatin e ekipit dhe performancen e përgjithshme të pikës,
 • Bashkëpunon dhe koordinon veprimet sipas nevojës me departamentet tjera brenda kompanisë,
 • Është përgjegjës për procesin e barazimit të arkës të pikës shitëse në baza ditore;
 • Mirëmbajtja e dokumentacionit (fatura shitje, blerje, shpenzime, lëvizje, raporti ditor i barazimit, pasqyrat e bankës dhe të deponimeve, vertetimet e lirimit nga tvsh etj);
 • Organizon dhe mbikqyrë mbarëvajtjen e procesit të transporteve për produktet e shitura deri të klienti i fundit.
 • Mbikqyrë dhe raporton për të gjitha parregullësitë në raport me liferimin e produkteve nga depoja qendrore si dhe në rastet e lëvizjeve interne të produkteve nga pikat e shitjes;

Kualifikimet për Menaxher/e:

 • Të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë;
 • Së paku 1 (një) vit përvojë pune në fushën e shitjes me pakicë;
 • Aftësi të shkëlqyera menaxheriale;
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve;
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania;
 • Të ketë leje e vozitjes (kategoria B).

Ne ofrojmë:

 • Pagë konkurruese;
 • Sigurim shëndetsor;
 • Orar fleksibil të punës;
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar;
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional;
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të zhvillimit.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected]
 • Afati për aplikim deri me datë: 10.04.2023
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Tagged as: Aztech, Gjakove, Menaxher, Menaxhere, Menaxhim, Menaxhment, prishtine