Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në email-in: [email protected]

Tagged as: Adobe Creative Suite, Albi Commerce, Albi Mall, CRM, Komunikim, Marketing, Menaxher, Menaxher i Marketingut, Menaxhere e Marketingut, Menaxhment, MS Office, prishtine, SEO