Mundësi punësimi në Austri në Hoteleri me kontratë pune për 6 muaj me mundësi vazhdimi

DETYRAT DHE PERGJEGJESITË

 • PËRMBUSH OBJEKTIVAT E MARKETINGUT DUKE PLANIFIKUAR, ZHVILLUAR, ZBATUAR DHE VLERËSUAR REKLAMAT, PUBLICITETIN DHE PROGRAMET E PROMOVIMIT TE MARKETINGUT.
 • MIRËMBANË BAZËN E TË DHËNAVE KËRKIMORE DUKE IDENTIFIKUAR DHE PËRMBLEDHUR INFORMACIONIN E MARKETINGUT
 • ARRITJA E OBJEKTIVAVE OPERACIONALE TË MARKETINGUT DUKE KONTRIBUAR ME INFORMACIONIN E MARKETINGUT DHE REKOMANDIMET PËR PLANET STRATEGJIKE DHE RISHIKIMET.
 • KOORDINIMI DHE EVALUIMI I OBJEKTIVAVE TË MARKETINGUT
 • KONTRIBON NË EFEKTIVITETIN E MARKETINGUT DUKE IDENTIFIKUAR ÇËSHTJET AFATSHKURTA DHE AFATGJATA QË DUHET TË ADRESOHEN, DHËNJA E INFORMATAVE DHE KOMENTEVE TË DUHURA PER DISKUTIMET, DUKE REKOMANDUAR OPSIONET DHE KURSET VEPRIMIT DIREKT NË ZBATIM
 • MERR PJESËN E TREGUT DUKE ZHVILLUAR PLANET DHE POROGRAMET E MARKETINGUT DHE SHITJET PËR SECILIN PRODUKT
 • OFRON INFORMATA PËR MARKETINGUN DHE SHITJEN DUKE I`U PËRGJIGJUR PYETJEVE DHE KËRKESAVE
 • PËRFUNDON AKTIVITETET E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT DUKE HULUMTUAR DHE ZHVILLUAR MUNDESITË DHE PLANET E MARKETINGUT
 • MBRONË VLERËN E KOMPANISË DUKE RUAJTUR INFORMACIONIN KONFINDENCIAL

KUALIFIIKIMET DHE KRITERET E NEVOJSHME

 • SHKOLLIMI I LARTË NË MARKETING MENAXHMENT GRADA BACHELOR, PËRPARËSI ME MASTER,
 • NJOHJA SHUMË E MIRË E PUNËS ME KOMPJUTER
 • NJOHJA E GJUHËS ANGLEZE DHE GJERMANE PËRPARËSI,
 • PATENT SHOFER KATEGORIA-B,
 • KOMUNIKIM I SHKELQYESHËM DHE AFTËSI NJERËZORE
 • AFËTESI TË MIRA PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI

APLIKIMI DUHET TË BEHET ONLINE PËRMES BUTONIT “APLIKO KËTU” OSE DUKE DËRGUAR CV-NË TUAJ PERMES E-MAIL TEK: [email protected]

NE SUBJEKT TË SHËNOHET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Austri, Menaxher, Menaxher i Marketingut, Menaxhere e Marketingut, Menaxhim, Menaxhment, Planifikim, Schlafmeile Traunsee, Zhvillim