KONKURS

 

The Cambridge School, po kërkon një Menaxher/e të Degës dega Shtime për të bashkëpunuar me ekipin e tij të përkushtuar.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Përgatitja dhe prezantimi i raporteve periodike për performancën dhe zhvillimin e degës.
  • Menaxhimi i stafit akademik dhe administrativ në degë.
  • Organizimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve
  • Sigurimi i mirëmbajtjes së marrëdhënieve me prindërit
  • Përmirësimi i proceseve administrative dhe akademike për të siguruar cilësi të lartë dhe efikasitet.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

  • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxheriale.
  • Bachelor ose Master në ekonomi, arsim, menaxhim arsimor, apo fusha të ngjashme.
  • Përvojë pune në pozicione menaxheriale në fushën e arsimit është e dëshirueshme.
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi.
  • Njohuri të sistemeve dhe proceseve arsimore.

Mënyra e Aplikimit:

Kandidatët duhet të dërgojnë CV-në e tyre (bashkangjitur një foto) dhe dokumentet tjera relevante përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose në e-mail adresën [email protected]

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Arsim, Edukim, Menaxher, Menaxher i Deges, Menaxhment, Shtime, The Cambridge School