Swiss Apartments Prishtina ofron punë për pozitën:

  • Mirëmbajtëse (F)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Bën pastrimin e objektit dhe apartmenteve;
  • Kujdeset për higjenën;
  • Orari i punes nga 09:00h / 17:00h.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

  • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante.

Të gjithë të interesuarat mund të kontaktojnë përmes numrit të telefonit +383 45 992 882.

Adresa: Rr. Ekrem Rexha nr.5, Dragodan Prishtinë.

Tagged as: Higjene, Mirembajtese, mirembajtje, Pastrim, prishtine, Pune te pergjithshme, Swiss Apartments Prishtina