Gacaferri Glass hapë konkurs për këto pozita:

 • Mjeshtër dhe Xhamprerës (3)
 • Ndihmës Monter (3)

Vendi: Pejë

Përgjegjësitë dhe detyrat për Mjeshtër dhe Xhamprerës:

 • Të kenë aftësi të shkëlqyera për poziten e tyre.
 • Të jenë të aftë për përdorimin e mjeteve të punës dhe materialeve te ndryshme.
 • Të jenë të shkathët në kryerjen e punëve dhe aftësi për organizimin e punëve sipas kërkesës së personit përgjegjës.
 • Të jenë të aftë të punojnë në grup.
 • Eksperienc ne industrin e qelqit se paku 2 vite.
 • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorive B

Pozita: Ndihmës Monter (3)

Kualifikimet e kërkuara:

 1. Të ketë aftësi të mira organizative;
 2. Të jetë energjik dhe i motivuar;
 3. Të ketë aftësi të punës në ekip.

Përgjegjsitë:

 1. Të kordinohet me përgjegjësit e prodhimit për përpunimin e produkteve sipas projektit;
 2. Të bashkpunojë me stafin e prodhimit për kompletimin e produkteve;
 3. Të bashkpunojë me stafin e montimit dhe terrenit për montimin e produkteve te qelqit.
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes numrit kontaktues 045-151-100

Tagged as: Gacaferi Glass, Komunikim, Mjeshter, monter, Montues, Ndihmes monter, Peje, Perpunim, Prodhim, Xhampreres