“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Pozita: Motion Designer

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Kryen detyrat ditore, javore dhe mujore për matrialet promovuese në kuadër të platformës.
 • Zhvillon ide për Animacione në kuadër të platformës.
 • Bënë dizajne për rrjetet sociale.
 • Bënë dizajne të fletushkave, broshurave dha matrialeve tjera reklamuese për kompaninë.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • ​Kandidatët preferohet të kenë diplomë Universitare ose trajnimi në fushën e Graphic dhe Motion Designer.
 • Të ketë së paku 2 vjet përvojë pune.
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të programeve të ADOBE (After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator).
 • Të ketë njohuri të mira në Dizajn Grafik.
 • Njohuri të mira në fushën e Sportit.
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare (nëse ka)
 • Portfolion (e domosdoshme);
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër rekomanduese apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes në këtë link KosovaJob ose përmes email-it (postës elektronike), në: [email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 15.02.2024, Ora 16:00h.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: ArtMotion, Designer, Dizajn, Marketing, Motion, Motion Designer, Prishtinee