Bëhu Partner me Viza Travel Agency

Viza Travel Agency me seli ne Tirane, ofron mundësinë e partneritetit për të gjithë ato Kompani , të cilët referojnë dhe asistojnë klientët e rinj per ndermjetesim per punesim ne vendet Europiane,vendet Nordike dhe Kanada.

Kush mund të jetë partner me ne?

  • Agjenci Turistike
  • Agjencia për Shërbime Juridike dhe Ekonomike,
  • Agjencion i Patundshmërisë  
  • Zyrë Përkthime Zyrtare

Nëse jeni të interesuar të bëheni partner me Viza Travel Agency, ju lutemi na dërgoni një letër interesim, duke ja bashkangjitur edhe CERTIFIKATAT E REGJISTRIT TË BIZNESIT.

Ofertat dërgohen në email adresën:[email protected]

Tagged as: Agjenci per sherbime Ekonomike, Agjenci per Sherbime Juridike, Agjenci Turistike, Gjithe Kosoven, Mundesi Partneriteti, prishtine, Viza Travel Agency