Konkurs Pune

2 Pozita të Punës

Operator i CNC-s së metalit dhe apkantit si dhe saldues metali

Kualifikimet:

 • Mosha e kërkuar 21 – 45 vjeç.
 • Përvojë pune 3+ vite në fushën e përpunimit të metalit dhe prerje me CNC.
 • Aftësi për të përgatitur fajlla dhe përdorur makinën CNC Laser në industrin e metalit.
 • Të ketë njohuri dhe përvojë për saldim.
 • Komunikativë dhe fleksibil në punë.
 • Aftësi për të punuar në grup.

Pozita 1 – detyrat dhe përgjegjësitë e operatorit:

 • Përgatitja e fajllave për CNC me programe të kërkuar për prodhimin sipas projektit.
 • Kontrolli i cilësisë së produkteve të përfunduara dhe korrigjimi i ndonjë defekti.
 • Mbajtja e regjistrimeve të punës dhe raportimi.
 • Aftësi për të lexuar dhe kuptuar planet teknike dhe shpërndarjen e punëve.

Pozita 2 – detyrat dhe përgjegjësitë e salduesit:

 • Përdorimi i aparateve të saldimit me CO2. 
 • Aftësi për të lexuar dhe kuptuar planet teknike.
 • Përgatitja e materialeve dhe pajisjeve për punën e varjes së metalit
 • Të bëjë ngjyrosjen e metaleve sipas kerkesave.

Kushtet e punës:

 • Ambient i përshtatshëm për punë.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Paisjet për punë sipas standardeve .
 • Orari i punës 08:00-17:00 E hënë – E premte (puna jashte orarit apo vikendeve paguhet extra)

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në e-mailin tonë zyrtar [email protected] duke derguar nje CV per poziten e aplikuar.

VM3 shpk. adresa: Rr. Gjergj Balsha Nr.221 Prishtinë, telefon: 038 66 66 60, email: [email protected]

 

Tagged as: Cnc, Metal, Operator, Operator i CNC, prishtine, Prodhim, Saldues, Saldues Metali, VM3