KONKURS PUNE

Fabrika e shërbimë-ve për  prodhimin e mobilëve “X Line SHPK” në Çagllavicë, shpallë konkurs për vende të lira pune:

1.Operator ne CNC Sharre -1

 Të ketë aftesi për të operuar në makinat CNC Sharre (me anë të së cilave kryhen detyra si: prerja e panelëve të ndryshëm nga druri)

Të mirëmbaje makinat.

Të jetë fleksibil dhe i përshtatshëm për punë në grup

Preferohet të ketë përvoj pune

2.Operator në Kanteric – 1

Të ketë aftesi për të operuar në makinë (me anë të së cilave kryhen detyra si: Kandimi i paneleve te ndryshyshem nga druri)

Të mirëmbaje makinat.

Të jetë fleksibil dhe i përshtatshëm për punë në grup

Preferohet të ketë përvoj pune Preferohet të ketë përvoj pune

3.Praktikant – 2

Praktikë me pages

Të interesuarit te dergojne CV-ne ne Email: [email protected]

Ose te kontaktoni në numrat:  044 515 625                                     

 

Tagged as: Cg, Makineri, Operator ne CNC Sharre, Operator ne kanterice, Praktikant, prishtine, X Line