NATURA THERAPY është një kompani vendase lider që prodhon një gamë të gjerë suplementesh ushqimore inovative, të destinuara për të përmirësuar dhe ruajtur shëndetin e njeriut. Sipas strategjisë së saj të zhvillimit dhe vëllimit të shtuar të punës, kompania ka nevojë për punësim të

PËRFAQËSUESIT MJEKËSOR PËR SHITJE

Nëse keni përvojë dhe njohuri për sektorin e kujdesit shëndetësor dhe tregun farmaceutik në Kosove ne ju ofrojmë mundësinë të punoni me përgjegjësitë e mëposhtme

Detyrat e punës përfshijnë:

  • Vizita të rregullta te blerësit dhe pikat e shitjes në terren (vizita te mjekët dhe farmacitë);
  • Organizimi dhe udhëheqja e prezantimeve, edukimi dhe motivimi mes blerësve;
  • Regjistrimi i suplementeve ushqimore dhe punë të tjera administrative.

Kushtet e punës:

  • Diplomë universitare – Farmaci, Fakulteti i Mjekësisë ose Biokimi;
  • Eksperiencë pune të mëparshme në të njëjtin pozicion ose të ngjashëm;
  • Punë në kompjuter;
  • Patentë shoferi,kategoria B;
  • Aftësi të forta prezantuese dhe aftësi negociuese;
  • Aftësi për të punuar në grup dhe në mënyrë të pavarur dhe fleksibilitet për të punuar në terren.
Të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kërkesat e mësipërme mund të dërgojnë CV-në e tyre në [email protected]
Bashkangjitu dhe ti Në EKIPIN FITUES Të call-operatorëve(agjentëve) të NATURA THERAPY

Tagged as: Biokimi, Farmaci, Mjeksi, Natura, Natura Therapy, Përfaqësues mjekësor, Prishtina, retail, shitje