Beta Group sh.p.k me seli në Lipjan shpall konkurs për pozitat:

Pirunist dhe Shofer Kategoria C

Pirunist

  • Përgatitja e mallrave në bazë të porosive të lëshuara;
  • Shkarkimin dhe ngarkimin e mallrave sipas natyrës së mallit;
  • Bënë organizimin, kontrollimin dhe numrimin e mallrave në depo.
  • Të ketë përvojë pune 1-3 vjet në depo;

Shofer Kategoria C

  • Përgjegjës për transportin dhe drejtimin e kamionit, si dhe për bartjen e mallit;
  • Të ketë përvojë pune si shofer i kamionit;
  • Të jenë të pajisur me patentë shofer të Kategorisë C,C1 apo D;
  • Të ketë njohuri të rrugëve të Kosovës;

Si të Aplikoni  

Beta Group është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsideratë për punësim.

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes e-mailit: [email protected] Afati i aplikimit është deri me datën 21 Prill 2024 ora 17:00.

Tagged as: Beta Group, Lipjan, Logjistike, Pirunist, Shofer, Transport