“Stone Castle” shpall konkurs pune për postin e:
  • Prezantueses/prezantuesit dhe shitëses/shitësit pranë Bodrumit “Stone Castle” në Rahovec. 
Të gjithë të interesuarit për aplikim, duhet të përmbushin kriteret si në vijim:
  • Shkathtësi për komunikim;
  • Njohja e mirë gjuhen angleze;
  • Prirje dhe aftësi për të punuar me njerëz të kulturave të ndryshme;
  • Fleksibilitet dhe aftësi për punë në grup;
  • Iniciativë të lartë për të punuar në mënyrë të pavarur, nën mbikëqyrje minimale;
  • Shkathtësi të shkëlqyer të dëgjimit aktiv;
  • Shkathtësi dhe përvojë në shitje;
  • Shkathtësi për t’ju paraprirë nevojave të klientëve;
  • Shkathtësi për të rekomanduar produkte.
Të interesuarit të dërgojnë CV përmes butonit “Apliko Këtu” ose në [email protected] “

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Komunikim, Prezantim, Prezantues, Prezantuese, Rahovec, retail, Sales, Shites, Shitese, Stone Castle